สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดงานกาชาดสวนลุมพินี

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดงานกาชาดสวนลุมพินี

534

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานกาชาด ประจำปี 2561

ทอดพระเนตรกระบวนรถแห่กาชาดในความทรงจำและนิทรรศการพระบรมราชูปถัมภก 6 แผ่นดิน 125 ปี สภากาชาดไทย

ทรงเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานกาชาด ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

 

80%
Awesome
  • Design
Source สภากาชาดไทย
Comments
Loading...