สมเด็จพระเทพเสด็จฯเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นเพาะช่าง

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นเพาะช่าง

533

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.17 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...