รัฐบาลเตรียมจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.9

รัฐบาลเตรียมจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.9

528

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยในปี 2561 รัฐบาลเห็นสมควรจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับโอกาสสำคัญทั้ง 3 วาระ ได้แก่ การจัดบำเพ็ญกุศลหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายราชสักการะกตัญญุตาบูชา ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวันชาติ ระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2561ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด ในช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนิมนต์พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 500 รูป รับบิณฑบาต จัดริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ของเหล่าข้าราชการและตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ไปในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม และในช่วงค่ำจัดการแสดงดนตรีและการแสดงประกอบ “เสียงแห่งความจงรักภักดี  Sounds of Love” โดยสถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับเฉลิมพระเกียรติจากคณะรัฐมนตรีให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ต่าง ๆ 9 แขนง ได้แก่ พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย พระบิดาแห่งการวิจัยไทย พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับธงชาติไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระอัจฉริยภาพในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. ณ ท้องสนามหลวง

โดยมีพิธีสวดอุทิศถวายพระราชกุศลของศาสนิกชน ณ ศาสนสถานต่าง ๆ ในวันใดวันหนึ่งตามที่ผู้นำศาสนากำหนด ให้หน่วยราชการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชา ประดับพานพุ่มดอกไม้สีเหลือง ณ สถานที่ทำการของหน่วยราชการ เชิญชวนภาคส่วนต่าง ๆ ประดับตกแต่งไฟ ดอกไม้สีเหลือง และธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ทำการของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน การเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ และเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ตามความเหมาะสมโดยสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลืองขณะทำกิจกรรม สำหรับในส่วนรัฐบาล กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”…“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร ณ ริมคลองเปรมประชากร สำหรับอีก 76 จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมชุมชนริมลำคลองลำน้ำเป้าหมาย จะเดินรณรงค์พร้อมกับส่วนกลาง ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมเดินรณรงค์ด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงภารกิจหน้าที่ของชุมชนริมลำน้ำลำคลอง และสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรับผิดชอบดูแลรักษา พัฒนาลำน้ำลำคลองเพื่อสุขภาวะอนามัย คุณภาพชีวิต และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐบาลจึงขอเชิญชวนส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน และประชาชน ทั่วทั้งประเทศร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับในต่างประเทศ รัฐบาลมอบหมายให้เอกอัครราชทูต และกงสุลไทย พิจารณาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...