ฟรี!!รฟท.พร้อมบริการไบค์โบกี้ให้กับ ปชช.ปั่นBIKEอุ่นไอรัก

ฟรี!!รฟท.จัดบริการไบค์โบกี้ให้กับประชาชนปั่นBIKEอุ่นไอรัก

532

29 พฤศจิกายน 2561 ด้วยโครงการกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการดูแลและรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม รฟท.เห็นความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดไบค์โบกี้ พ่วงกับขบวนรถที่เดินประจำเฉพาะขบวนรถ การเดินทางให้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมนำบัตรประชาชนมาเเสดงต่อนายสถานีเเละรับตั๋วโดยสารฟรี เฉพาะขบวนรถที่กำหนด

สายเหนือ รับส่งทุกสถานีระหว่าง กรุงเทพ อยุธยาเที่ยวเข้ากรุงเทพพ่วงรวมกับขบวน 342 เดินจากชุมทางเเก่งคอย กรุงเทพ อยุธยา ออก 6.24 น. กรุงเทพ ถึง 8.40 น.เที่ยวกลับอยุธยาพ่วงรวมกับขบวน 341 เดินจากกรุงเทพ ชุมทางเเก่งคอย กรุงเทพออก 17.00 น.อยุธยาถึง 18.57 น.

สายตะวันออก รับส่งทุกสถานีระหว่าง กรุงเทพ ฉะเชิงเทราเที่ยวเข้ากรุงเทพพ่วงรวมขบวน 372 เดินจากปราจีนบุรี  กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา ออก 6.19 น.กรุงเทพถึง 8.15 น.เที่ยวกลับฉะเชิงเทราพ่วงรวมกับขบวน 371 เดินจากกรุงเทพ ปราจีนบุรี กรุงเทพออก 17.40 น.ฉะเชิงเทราถึง 19.20 น.

 

สายใต้ เดินขบวนเข้าสถานีธนบุรี รับส่งทุกสถานีระหว่าง ธนบุรี  นครปฐม เที่ยวเข้าธนบุรีพ่วงรวมขบวน 260 เดินจากน้ำตก จังหวัดกาญจนบุรี ธนบุรี นครปฐมออก 9.21 น. ธนบุรีถึง 10.25 น. เที่ยวกลับนครปฐมพ่วงรวมกับขบวน 351 เดินจากธนบุรี  ราชบุรี ธนบุรีออก 18.25 น. นครปฐม ถึง 19.27 น.

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...