โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฏรจ.อุทัยธานี

โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฏรจ.อุทัยธานี

565
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 495 ผืน พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านพุบอน ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนอีมาดอีทราย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานอีกจำนวน 500 ชุด พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวว
องคมนตรีลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว นางถาง เลขยัน และนางสมยา ป้องฉิม ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ จำนวน 2 ราย และครอบครัวนายทวี แสงจันทร์ และนายประชุม อันกรูด ราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด จำนวน 2 ราย ซึ่งป่วยเป็นคนไข้ติดเตียง สูงอายุ และทุพพลภาพ โดยต่างปลื้มปีติและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้
80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...