โปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฏรจ.กาฬสินธุ์

โปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฏรจ.กาฬสินธุ์

550

3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่ ณ หอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสมเด็จ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรในอำเภอสหัสขันธ์ จำนวน 3 ครอบครัว และในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 ครอบครัว ป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงและผู้สูงอายุ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...