สมเด็จพระเทพเสด็จฯงานแสดงตราไปรษณียากรโลก

สมเด็จพระเทพเสด็จฯงานแสดงตราไปรษณียากรโลก

500

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร “งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ.2561”

ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ภายในงานฯ จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, การจัดแสดงสิ่งสะสมส่วนพระองค์ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งสะสมส่วนพระองค์ ในชุดตราไปรษณียากรวันอนุรักษ์มรดกไทย และชุดสะสมจดหมายเหตุการณ์เดินทาง

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...