นายกฯประชุม75พรรคย้ำเดินหน้ากพ.เลือกตั้งแน่

นายกฯประชุม75พรรคย้ำเดินหน้ากพ.เลือกตั้งแน่

460

7 ธันวาคม 2661 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน มีผู้แทนจากแม่น้ำ 5 สาย ประกอบด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, คณะรัฐมนตรี, คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วยผู้แทนจาก 75 พรรคการเมือง รวม 225 ท่านเข้าร่วมการประชุม

การประชุมวันนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 53/2560 เรื่อง “การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง” ที่ระบุให้จัดประชุมแม่น้ำ 5 สาย และผู้แทนพรรคการเมืองเพื่อจัดทำแผนและขั้นตอนการดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง พร้อมพิจารณาแก้ไขข้อจำกัด อันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของพรรคการเมือง

ในการประชุม พลเอกประยุทธ์ฯ กล่าวขอบคุณผู้แทนพรรคการเมืองและส่วนที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมระบุการเมืองจะเสริมสร้างประเทศให้เข้มแข็ง ฝากให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย นายวิษณุ เครืองาม ได้ชี้เเจงถึงโรดแมปทางการเมือง ซึ่งจะเริ่มต้นกระบวนการ ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 61 ที่ พรบ.การเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ คสช.จะปลดล็อคการห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองโดยยกเลิกประกาศและคำสั่งหัวหน้า คสช. เฉพาะที่เกี่ยวกับการห้ามทำกิจกรรมทางการเมือง ในเบื้องต้นมีทั้งหมด 9 ฉบับ ภายในเดือนธันวาคมก่อนวันที่จะมีประกาศใช้ พรฎ.ให้มีการเลือกตั้งทั่วไป 

รอง นรม. ยังได้ชี้แจงถึงปฏิทินการเลือกตั้ง โดย 20 ธ.ค.61 กกต. ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส., 2 ม.ค.62 ประกาศใช้ พรฎ. ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส., 4 ม.ค.62 กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร จำนวน สส.แต่ละจังหวัด เขตเลือกตั้ง สถานที่สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ, 14-18 ม.ค.62 รับสมัคร ส.ส., 25 ม.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส., 17 ก.พ.62 เลือกตั้งล่วงหน้า และ 24 ก.พ. 62 วันเลือกตั้ง ขณะที่เดือน เม.ย.62  ในวันที่ 25 เม.ย.62 เป็นวันสุดท้ายของการประกาศผลการเลือกตั้ง  และในวันที่ 28 เม.ย.62 เป็นวันสุดท้ายที่ คสช. จะคัดเลือก ส.ว. 250 คน นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายและประกาศแต่งตั้งต่อไป โดยในวันที่ 9 พ.ค.62 จะเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องจัดการประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก 

ในส่วนของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นาย อิทธิพร บุญประคอง ได้ชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, การเตรียมบุคคลากรที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง,การเตรียมสถานที่รับสมัคร, การพิมพ์บัตรเลือกตั้ง, การเตรียมสถานที่ลงคะแนน, การเตรียมเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเลือกตั้ง

ด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ขอความร่วมมือจากพรรคการเมืองและทุกภาคส่วนร่วมกันทำให้สถานการณ์สงบจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ และมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน  รวมทั้งขอความร่วมมือทุกพรรคการเมืองในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ มุ่งประโยชน์ของประเทศชาติในอนาคตเป็นหลัก พร้อมย้ำคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะดำเนินการไปตามโรดแมพ ที่กำหนดไว้  จนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไป

จากการประชุมครั้งนี้ คสช.ขอบคุณทุกฝ่ายพร้อมเชื่อว่า จะช่วยสร้างความเข้าใจ ในการเตรียมการของรัฐบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงได้เห็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในหลากหลายมิติ ซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในวันนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะเดินหน้าสร้างสภาวะที่ เอื้ออำนวยต่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นอย่างดีที่สุด ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...