สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหารเลี้ยงสถานสงเคราะห์

424

7 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่สถานสงเคราะห์ จำนวน 5 แห่ง

ประกอบด้วยสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา กึ่งวิถี ชาย จำนวน 545 คน สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา กึ่งวิถี หญิง จำนวน 580 คน สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช จำนวน 150 คน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จำนวน 142 คน และสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชาย ธัญญบุรี จำนวน 700 คน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยงเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คนไข้ เยาวชน เด็ก และเจ้าหน้าที่ ต่างปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...