นายกฯขอประชาชนห่วงบ้านเมืองร่วมรัฐผลักดันชาติเดินหน้า!

นายกฯขอประชาชนห่วงบ้านเมืองร่วมรัฐผลักดันชาติเดินหน้า!

558

นายกรัฐมนตรีวอนคนไทยเข้าใจสถานะประเทศ ดึงศักยภาพตนเอง ร่วมมือรัฐผลักดันไทยก้าวไปข้างหน้า

วันที่ 8 ธันวาคม 2561
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกไม่สบายใจข่าวที่ระบุว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อมูลที่ปรากฏอาจคลาดเคลื่อนและไม่สมบูรณ์ อีกส่วนหนึ่งเพราะคนไทยบางคนมองประเทศตัวเองว่าย่ำแย่ ทำให้คนส่วนใหญ่เสียกำลังใจ

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียอมรับว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำยังมีอยู่จริงเช่นเดียวกับหลายประเทศ ถือเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน คนไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและมีรายได้น้อย เมื่อเทียบกับนักธุรกิจหรืออาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากกว่า รัฐบาลจึงได้ประกาศลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นวาระเร่งด่วน และบรรจุไว้ในแผนปฏิรูประยะยาว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยผู้มีรายได้น้อยมากกว่า 11 ล้านคนเป็นอย่างมาก พยายามหาทางช่วยเหลือตัวอย่างที่ได้ดำเนินการแล้วคือการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ของรัฐให้แล้ว 61 จังหวัด เนื้อที่รวมกว่า 317,000 ไร่ และมีแผนจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้ธุรกิจรายย่อย ปฏิรูประบบภาษีและกระจายการถือครองที่ดิน และยกระดับคุณภาพชีวิตทุกด้าน ซึ่งถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ที่จะค่อย ๆ เห็นผลทุก 5 ปี จึงขอให้คนไทยทุกคนเข้าใจสถานะประเทศ พัฒนาตนเอง และร่วมมือกับภาครัฐผลักดันบ้านเมืองให้ก้าวไปข้างหน้า

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...