โปรดเกล้าฯพระราชทานพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพ อส.ทพ.

โปรดเกล้าฯพระราชทานพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพ อส.ทพ.

505

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางที่หน้าหีบศพ อาสาสมัครทหารพราน วีระชัย มิฆเนตร อายุ 26 ปี ตำแหน่งทหารประจำกองร้อย กองร้อยทหารพราน 2205 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ณ วัดสุวรรณากร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายนำระเบิดชนิดประกอบเสร็จเรียบร้อย มาไว้บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านละโพะ รอยต่อบ้านควนแปลงงู ข้างประตูน้ำเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย และเกิดระเบิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารพราน 2205 ชุดรักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านควนแปลงงู หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เดินทางเท้ามาถึง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 และกำหนดพิธีรดน้ำศพ ณ วัดสุวรรณากร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพด้วย

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...