สมเด็จพระเทพเสด็จฯงานระนาดกล่อม นัครา ครูเมธา หมู่เย็น”

สมเด็จพระเทพเสด็จฯงานระนาดกล่อม นัครา ครูเมธา หมู่เย็น

699

วันที่ 9 ธันวาคม 2561  เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในงาน “ระนาดกล่อม นัครา ครูเมธา หมู่เย็น”

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...