สมเด็จพระเทพเสด็จฯนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระเทพเสด็จฯนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

533

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์  ประจำปี 2561 “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” Hello Puppy, Greetings Piggy

ในการนี้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ภายในงานดังกล่าว ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

80%
Awesome
  • Design
Source ชัยพัฒนา
Comments
Loading...