องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคเหนือ

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคเหนือ

497

เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังสะพานเชื่อมใจแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำพิธีเปิดสะพานแขวน ในโครงการเปิดการท่องเที่ยวสู่ป่าสักงาม และเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตาม ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้นองคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นประธานการประชุมในการติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างความเข้าใจกับราษฎรในการขอใช้พื้นที่กับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ,โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน ทั้งสองโครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ เมษายน 2562  นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จังหวัดเชียงใหม่  และโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ซึ่งทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...