ปภ.แจ้งสถานการณ์น้ำ3จ.ระดับน้ำลดลงเข้าสู่สภาวะปกติ

ปภ.แจ้งสถานการณ์น้ำ3จ.ระดับน้ำลดลงเข้าสู่สภาวะปกติ

443

13 ธันวาคม 2561 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีและประจวบคีรีขันธ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวม 4 อำเภอ 16 ตำบล 71 หมู่บ้าน

ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางพื้นที่ ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปิดเผยว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ รวม 6 อำเภอ 18 ตำบล 71 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,322 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีและประจวบคีรีขันธ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอขนอม และอำเภอพรหมคีรี รวม 16 ตำบล 71 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,305 ครัวเรือน 18,270 คน ถนน 20 สาย สะพาน 6 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางพื้นที่

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...