องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฏร เจ้าหน้าที่ดอยแบแล

องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฏร เจ้าหน้าที่ดอยแบแล

571

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 286 ถุง จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยแบแล จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมกับติดตามการดำเนินงาน เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์กับราษฎร ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มแก่ราษฎร ผู้ปฏิบัติงาน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรในครั้งนี้

องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยแบแล ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...