TU160 รัสเซียบินรวดเดียว 12,000 กม.กลับรัสเซีย!

TU160 รัสเซียบินรวดเดียว 12,000 กม.กลับรัสเซีย!

929

เครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ Tu 160 ของรัสเซียบินรวดเดียวกว่า 12,000 กิโลเมตรกลับถึงรัสเซียแล้วหลังจากปฏิบัติภารกิจที่เวเนซุเอลา

กระทรวงกลาโหมของรัสเซียแถลงว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ Tu 160 บินกลับจากประเทศเวเนซุเอลาถึงรัสเซียแล้ว โดยในเส้นทางขากลับได้บินผ่านทะเลแคริบเบียน มหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลนอร์เวย์ ทะเลแบเรนท์ รวมระยะทาง 12,000 กิโลเมตรไม่มีการหยุดพักและมีการเติมน้ำมันกลางอากาศระหว่างเส้นทาง

ระหว่างการเยือนเวเนซุเอลานักบินได้ทำการบินฝึกในน่านฟ้าทะเลแคริบเบียนร่วมกับ SU 30 ของรัสเซียและ F 16 ของเวเนซุเอลา ซึ่งได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบินใกล้เส้นศูนย์สูตรในสภาวะที่มีความชื้นสูงและระบบอุณหภูมิเช่นเดียวกัน

ในวันสุดท้ายของการเยือนระหว่างประเทศของคณะผู้แทนกองกำลังป้องกันอวกาศกระทรวงกลาโหมมีการประชุมระหว่างผู้บัญชาการการบินระยะไกลของรัสเซีย Sergei Kobylash และผู้บัญชาการกองทัพอากาศของกองทัพอากาศเวเนซุเอลา Pedro Alberto Juliac Lartiguez ซึ่งเป็นกระทรวง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเที่ยวบินของทีมงานการบินของรัสเซียและเวเนซุเอลา”

ผู้บัญชาการทหารรัสเซียได้เชิญเวเนซุเอลาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติของ Aviadarts ที่จัดขึ้นภายใต้กรอบของ International Games Games 2019

80%
Awesome
  • Design
Source TASS
Comments
Loading...