นายกฯขอให้เด็กรับทุน ม.ท.ศ.ตั้งใจเรียนเพื่อพัฒนาประเทศ

นายกฯขอให้เด็กรับทุน ม.ท.ศ.ตั้งใจเรียนเพื่อพัฒนาประเทศ

549

17 ธันวาคม 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการและการประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือ ม.ท.ศ. และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เยาวชนกับการพัฒนาประเทศ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีความภาคภูมิใจที่รัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ที่ผ่านมาโครงการประสบความสำเร็จจึงขอให้ทุกคนต้องน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และต้องยึดมั่นในพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพัฒนาตนเองเพื่อประเทศในอนาคต ทั้งนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ดิจิทัล ทุกอย่างต้องมีการปรับตัว จึงฝากให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาในโลกดิจิทัล ขณะที่ครูต้องพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมกับนักเรียน และต้องมีพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีความเหมาะสม รวมถึงนักเรียนทุกคนต้องพัฒนาตนเองให้เป็นคนมีความรู้ความสามารถ รู้จักกำหนดวิสัยทัศน์ของตนเอง เพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายและให้ทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

วันนี้รัฐบาลทำทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นักลงทุน ผู้ประกอบการ และทุกคนต้องช่วยกันสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งขณะนี้ประเทศกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและหากทุกคนต้องการให้สังคมและประเทศเป็นอย่างไร ก็ต้องช่วยกันขับเคลื่อนไปด้วยกัน ทั้งนี้ขอให้ทุกคนตระหนักว่า ประเทศไทยคือบ้านไม่มีใครแก้ปัญหาได้ นอกจากคนไทยทุกคน นายกรัฐมนตรีหวังให้นักเรียนทุนทุกคนถือว่าเป็นคนที่เรียนดี ทำความเข้าใจและช่วยตนเอง ในการทำความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อเท็จจริง

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...