องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฎรจ.อำนาจเจริญ

องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฎรจ.อำนาจเจริญ

408

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด

โดยได้นำไปมอบให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ, ชานุมาน, ปทุมราชวงศา และเสนางคนิคม ณ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ และหอประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ มอบให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน, เมือง และพนา 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย

องคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และทุพพลภาพ 4 คน พร้อมกับเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยสร้างความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...