สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนตชด.จังหวัดตาก

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนตชด.จังหวัดตาก

565

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา บ้านแพะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ

 

 

 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...