แถลงการณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯในร.9 เสด็จฯประทับรพ.จุฬา

แถลงการณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯในร.9 เสด็จฯประทับรพ.จุฬา

732

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินเข้ารับการตรวจพระวรกายตามวงรอบปกติ (General Physical Check-up) และจะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พุทธศักราช 2561

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
19 ธันวาคม พุทธศักราช 2561

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...