พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้ชาวไทยได้สักการะ

พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้ชาวไทยได้สักการะ

639

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังประดิษฐานร่วมกับพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากสังฆราช-สังฆนายก 12 ประเทศ ครั้งแรกของโลกให้ประชาชนสักการะ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เผยของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” ว่า วธ.ได้จัดทำกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนรวม 13 กิจกรรม ได้แก่ สวดมนต์ข้ามปี เชิญชวนประชาชนรักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เป็นสิริมงคล โดยในปีนี้ มีความเป็นพิเศษอย่างยิ่งที่สมเด็จพระสังฆราช สังฆนายก และผู้นำสงฆ์ จาก 12 ประเทศ ได้แก่ ภูฏาน กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดีย ลาว มองโกเลีย เมียนมา สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พร้อมทั้งอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานใน 12 ประเทศ มาให้ประชาชนได้สักการบูชาร่วมกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โดยมีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจากในและต่างประเทศรวม 13 ริ้ว โดยเคลื่อนตัวจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนสักการะ ในวันที่ 29 ธ.ค. 2561-1 ม.ค.2562 จากนั้นจะอัญเชิญไปประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จนถึงวันที่ 15 ม.ค.2562 ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล รณรงค์ปีใหม่ไทยใช้ของไทย ส่งความสุขแบบไทย การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม จัดฉายภาพยนตร์ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จนถึงวันที่ 17 ม.ค.62 ณ เวทีการแสดงสนามเสือป่า เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าชมฟรี กิจกรรมองค์ความรู้จิตอาสาอาเซียน และโครงการ “อ่านสร้างชาติ ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้”

สำหรับริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปสำคัญ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน พระพุทธรูปและวัดเส้าหลิน, อินโดนีเซีย พระศากยมุนี วัดเมนดุดเกะชวา ประทับนั่งห้อยขา และบุโรพุทโธ พุทธสถานศูนย์กลางพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่, เวียดนาม พระพุทธรูปศรีอริยเมตตรัย ที่วัดโต๋งเลิม เมืองญาจาง และเจดีย์วัดเฉินก็วก วัดเก่าแก่ในกรุงฮานอย, อินเดีย พระพุทธเมตตาปางมารวิชัยสมัยปาละ ในวัดพระมหาโพธิ ใกล้ค้นพระศรีมหาโพธิ์ ต.พุทธคยา และพระมหาโพธิ์เจดีย์, ญี่ปุ่น พระพุทธรูปไดบุทสึ พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ แบะวัดโทไดจิ วัดพุทธ ในเมืองนะระ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก, มองโกเลีย พระพุทธรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระพุทธรูปยืนที่สูงที่สุดในโลก และวัดกานดาน วัดคู่บ้านคู่เมือง

“การจัดงานสวดมนต์ข้ามปีครั้งนี้ ถือเป็นปีที่ 14 ปีที่ผ่านมามีวัดเข้าร่วมกว่า 30,000 วัด วัดไทยในต่างประเทศกว่า 200 วัด และวัดพุทธในต่างประเทศอีก 8 ประเทศ ปีนี้ถือเป็นปีพิเศษที่สมเด็จพระสังฆราชจาก 2 ประเทศ คือ กัมพูชา และภูฏาน และสังฆนายก เสด็จมาร่วมกิจกรรม รวมทั้งมีรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านศาสนาและวัฒนธรรมของต่างประเทศ ผู้แทนองค์กรพุทธศาสนาอีก 10 ประเทศ เป็นผู้แทนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปสำคัญจาก 12 ประเทศมาประดิษฐานพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุของไทยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและของโลก โดยในวันที่ 29 ธ.ค. จะมีการจัดริ้วขบวนบุษบกอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญรวม 13 ริ้วขบวน

สำหรับขบวนสุดท้ายของไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐานชั่วคราวให้ประชาชนได้สักการะ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 30 ธ.ค. 2561 ขณะที่อีก 3 ศาสนา ได้แก่ พราหมณ์ ฮินดู และซิกข์ จะเปิดศาสนสถานจัดกิจกรรมเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล ด้วยการสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนาเป็นเข็มทิศชีวิตให้ประชาชนได้นำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...