กองทัพไทยร่วมส่งกำลังพลปฏิบัติภารกิจซูดานใต้

กองทัพไทยร่วมส่งกำลังพลปฏิบัติภารกิจซูดานใต้

514

22 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลของกองทัพไทย เดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน United Nations Mission in South Sudan : UNMISS ครั้งที่ 2561  สำหรับกำลังพลส่วนใหญ่ จำนวน 261 นาย


การส่งกำลังพลฯ ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน โดยมีกำหนดออกเดินทาง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 01.05 น. โดยเครื่องบินเช่าเหมาลำของสหประชาชาติ จากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย และเดินทางต่อโดยสายการบิน Ethiopian Airlines ไปยังสนามบินจูบา สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน

ทั้งนี้ กองทัพไทย ได้ส่งกำลังพลส่วนล่วงหน้า จำนวน 12 นาย และยุทโธปกรณ์ จำนวน 12 ตู้คอนเทนเนอร์ จากท่าอากาศยานอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จังหวัดระยอง ไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

การส่งกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย เซาท์ซูดาน เข้าร่วมภารกิจ UNMISS ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 17 ตุลาคม 2560 ซึ่งภารกิจของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน เป็นการซ่อม ฟื้นฟู และก่อสร้างทางสายหลัก และสายรอง ในพื้นที่รับผิดชอบเมืองจูบา และเมืองรุมเบ็ค สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน เพื่อสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ถือเป็นการส่งเสริมบทบาทที่สำคัญของประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกในการรักษาสันติภาพ นอกจากนี้กองทัพไทยยังได้เผยแพร่ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานอีกด้วย

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...