นายกฯนำคณะลงสมุทรปราการแก้น้ำท่วม แปรรูปขยะ

นายกฯนำคณะลงสมุทรปราการแก้น้ำท่วม แปรรูปขยะ

509

24 ธันวาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี โดยติดตามการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนนทบุรี ในประเด็นสำคัญ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีพหุวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การอนุรักษ์สวนผลไม้ “ทุเรียนนนท์” ของจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งติดตามมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้สมุทรปราการ ยังมีเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ส่วนที่นนทบุรีมีเรื่องการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ และผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน “นายกฯ เน้นย้ำว่า รัฐบาลมีหน้าที่ส่งเสริมให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

โดยนายกรัฐมนตรีจะหารือร่วมกับข้าราชการและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันน้ำท่วมและผลกระทบต่อเกษตรกร ประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ และการบริหารจัดการขยะโดยการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...