นายกฯมอบบัตรประกาศเกียรติคุณฮีโร่สุทธิวราราม

นายกฯมอบบัตรประกาศเกียรติคุณฮีโร่สุทธิวราราม

463

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบบัตรประกาศเกียรติคุณให้เหล่าฮีโร่ สุภาพบุรุษสุทธิวราราม ที่ได้ทำความดีช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่พยายามกระโดดสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ความดีนี้น่าชื่นชม เพราะได้ใช้วิชาภาษาจีนให้เป็นประโยชน์ และแสดงความเป็นคนช่างสังเกต และมีจิตอาสา บ้านเมืองเราต้องการคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนดีและคนเก่งแบบนี้ครับ ถือเป็นต้นแบบคนไทยศตวรรษที่ 21 ขอแสดงความชื่นชมอีกครั้ง

คณะนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเข้าพบนายกรัฐมนตรี  โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เด็กนักเรียนได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่พยายามกระโดดสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชม คณะนักเรียนที่ได้ร่วมกันกระทำความดี  ซึ่งขณะเกิดเหตุคณะนักเรียนกำลังทำกิจกรรมจิตอาสา  ทั้งยังสังเกตเห็น เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติ มีความสงสัยและเข้าใจพิสูจน์ทราบและมีความสามารถในการใช้ภาษา คุณสมบัตินี้ แสดงให้เห็นถึงการเป็นคนดีและคนเก่งที่ประเทศชาติต้องการเป็นต้นแบบคนไทย

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...