นายกฯเผยอินเทอร์เน็ทชายขอบเริ่มให้บริการ พค. 62

นายกฯเผยอินเทอร์เน็ทชายขอบเริ่มให้บริการ พค. 62

455

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร และ ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์ ”

โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ โดยมีการสาธิตระบบการเชื่อมต่อและประชุมทางไกล Tele-Conference ระหว่างศูนย์ Uso Net โรงเรียนผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโครงการฯ และสาธิตระบบการดูแลรักษาสุขภาพทางไกล Telehealth 4.0 ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโครงการฯ ณ บริเวณตึกบัญชาการ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ชายขอบ เป็นฟรี wi-fi 5,229 จุด โดยรัฐบาลตั้งใจจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ขยายโอกาสครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ให้เข้าถึงการศึกษาทางไกล การรักษาสุขภาพทางไกล เป็นการคืนความสุขให้ประชาชนโดยตรงครับ ข่าวดีที่ว่าก็คือ อินเทอร์เน็ทชายขอบจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ที่เราทำวันนี้ ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้า 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...