พระองค์ทีเสด็จฯทรงร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว

พระองค์ทีเสด็จฯทรงร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว

504

เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในฉลองพระองค์ราชปะแตนสีเหลือง ทรงภูษาโจงกระเบนสีแดง ทรงถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระดำเนินไปยังอาคารเลโก้ จัดแสดงโมเดลจำลองจากตัวต่อเลโก้เป็นรูปทรงต่างๆ อาทิ พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ในรัชกาลที่ 9

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...