พระองค์ภา เสด็จเยือนกรุงโดฮา รัฐกาตาร์

พระองค์ภา เสด็จเยือนกรุงโดฮา รัฐกาตาร์

701

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ Msheireb ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ในโอกาสเสด็จเยือน รัฐกาตาร์ ตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาลกาตาร์

ทรงทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ Msheireb ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าแก่ 4 หลัง ในย่านเก่าแก่ที่สุดของเมืองโดฮา บ้านแต่ละหลังจัดแสดงประวัติศาสตร์ในด้านต่าง ๆ

ในการนี้ ประทานพระวโรกาสให้ พลตรี อับดุลลา ยูซุฟ อัลมาล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐกาตาร์ เฝ้าถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ในโอกาสเสด็จเยือนรัฐกาตาร์ ตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาลกาตาร์

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...