สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนแก่นักเรียนเรียนดีรุ่น10

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนแก่นักเรียนเรียนดีรุ่น10

589

29 ธันวาคม 2561

‪สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือ ม.ท.ศ. นำผู้ว่าราชการจังหวัด

พร้อมด้วยนักเรียนผู้สมควรได้รับพระราชทานทุน รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 จากทุกจังหวัด รวม 180 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา พร้อมกับนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 7 และครูดีเด่น ผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน‬

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...