“ป๋าเปรม” เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

"ป๋าเปรม" เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

688

30 ธันวาคม 2561

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชลิต พักผาสุข องคมนตรี เดินทางมาเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า หลังจากสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เยี่ยมชมนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ เยี่ยมชมนิทรรศการบ้านประหยัดพลังงาน พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ หรือพระที่นั่งกลางน้ำ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย) นิทรรศการรัชกาลที่1-4 เรือพระที่นั่งจำลอง นิทรรศกาลรัชกาลที่ 5-8 โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง) นิทรรศการภูเขาพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9

จากนั้นไปเยี่ยมชมร้านจิตอาสา904 ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และนั่งรถไฟฟ้าเยี่ยมชมร้านค้าพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญทั้งจากภาครัฐและเอกชน และเดินทางกลับ

 

 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...