นายกฯอวยพรปีใหม่ขอให้คนไทยมีความสุข

นายกฯอวยพรปีใหม่ขอให้คนไทยมีความสุข

624

 

31 ธันวาคม 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รัก
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลประทานพรให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

ในปีพุทธศักราช 2561 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมาย บางเหตุการณ์ทำให้เราได้เห็นถึงพลังแห่งความรัก ความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ และพลังจิตอาสาของพี่น้องประชาชนคนไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานจิตใจของคนไทยที่มีความรักและความเอื้ออารีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รวมถึงความต้องการที่จะมีส่วนช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข ในวันขึ้นปีใหม่นี้จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเริ่มต้นไปสู่สิ่งใหม่ด้วยจิตใจที่อิ่มเอมไปด้วยความสุข ความสดชื่น โดยนำสิ่งดี ๆ ในปีที่ผ่านมา มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ทุกท่าน ได้เฉลิมฉลองศกใหม่กับครอบครัวและญาติมิตรตามวิถีประเพณีไทยที่ปฏิบัติกันมา สำหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยว ณ สถานที่ต่าง ๆ ผมขอให้เดินทางด้วยความสติ ไม่ประมาทและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อทำให้เทศกาลแห่งความสุขนี้ เต็มไปด้วยความทรงจำที่ดีและเป็นพลังในการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ต่อไป

เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โปรดอภิบาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากภยันตรายทั้งปวง มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ สวัสดีปีใหม่ครับ

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...