มูลนิธิเพื่อนพึ่ง”ภา”มอบถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยพายุปาบึก

543

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โปรดให้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 3,500 ถุง โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมบรรจุถุงยังชีพ โดยจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง ภาฯ ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก

พื้นที่ตำบลเขาโร ตำบลกะปาง และตำบลวังหิน อำเภอทุ่งสง จำนวน 4,000 กล่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังในบางส่วน

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...