สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนตชด.จังหวัดสระแก้ว

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนตชด.จังหวัดสระแก้ว

660

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ

 

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาประชาชน พบว่าส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคผิวหนัง และทางเดินอาหาร

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...