นายกฯ เป็นประธานพิธีสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบ 109ปี

นายกฯ เป็นประธานพิธีสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบ 109ปี

600

11 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบ 109 ปี ซึ่งมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมพิธี โดยมีพลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 และคณะให้การต้อนรับ

นายกรัฐมนตรีได้ขึ้นแท่นรับการเคารพจากแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ จากนั้นได้วางพุ่มดอกไม้สดสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และที่โต๊ะเครื่องทองน้อย จากนั้นร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนขึ้นแท่นรับการเคารพจากแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ

กองทัพภาคที่ 1 ได้สถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2453 ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดกองพลกำลัง กองทัพภาคที่ 1 ประกอบด้วย กองพลที่ 1 มณฑลกรุงเทพ กองพลที่ 2 มณฑลนครชัยศรี และกองพลที่ 3 มณฑลกรุงเก่า และมีที่ตั้งกรมบัญชาการกองทัพ อยู่ในกระทรวงกลาโหม ซึ่งมี พลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงดำรงตำแหน่งแม่ทัพพระองค์แรก 

กองทัพภาคที่ 1 จึงได้กำหนดให้วันที่ 13 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ซึ่งปัจจุบันมี พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 คนปัจจุบัน

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...