สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

720

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารพักพยาบาล 7 ชั้น และทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับ “ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา” เป็นอาคารคนไข้ ขนาด 8 ชั้น 298 เตียง ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเป็นประธานในการจัดหาทุน เพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่า 250 ล้านบาท โดยมีมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี

ในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี ในเดือนตุลาคม 2556 และเริ่มเปิดให้บริการประชาชนในปี 2558 ประกอบด้วย ห้องตรวจโรคผู้ป่วยตา หู คอ จมูก หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย-หญิง หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย – หญิง หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก ในปี 2561 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 1,911 ราย และผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 563 ราย

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...