องคมนตรีเยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

องคมนตรีเยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

532

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้ไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นจนถึงวันที่ 19 มกราคมนี้ เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชน โดยที่พระลานพระราชวังดุสิต

ในงานจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ การสาธิตงานช่างและงานฝีมือในวัง

ส่วนที่สนามเสือป่า มีการออกร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้ารับเชิญ การจัดตั้งโรงพัก และธนาคารสาขาอุ่นไอรัก การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภาค การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ การวาดภาพเหมือนโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...