นายกฯลุงตู่ให้โอวาทวันเด็กครอบครัวคือสิ่งสำคัญ

527

12 มกราคม 2562

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ว่าในโอกาสนี้ขอส่งความรัก ความอบอุ่น เพื่อเด็กไทยทุกคน โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน เป็นกำลังสำคัญในอนาคต 

ดังนั้น ต้องเสริมสร้างให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในการคิด วิเคราะห์หาแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาประเทศต่อไป โดยแนวทางหนึ่ง คือ ทุกคนต้องได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ทั้งด้านการศึกษาและการดูแลผู้มีรายได้น้อย ภายใต้กฏหมายปัจจุบัน

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า ครอบครัวคือต้นแบบและเป็นครูคนแรกของเด็กๆ ดังนั้นขอให้มอบความรัก การอบรมสั่งสอนให้มีชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันจากสภาวะสังคม และต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้เพื่มเติมควบคู่การมีคุณธรรม 

ขณะที่เด็กก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้ และใฝ่ศึกษา คิดวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตลอดจนเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ปกครองและที่สำคัญต้องมีจิตสาธารณะด้วย

ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เป็นประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้และนำมาปรับใช้ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรในอนาคต เพราะประเทศไทยกำบังเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตย ซึ่งการที่นายกรัฐมนตรีพูดบ่อยๆ ก็เพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมกันนี้ฝากให้คนไทยทุกคนมีความซื่อสัตย์ กตัญญู อดทนและจงรักภักดี

นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยและตอบคำถามเด็กๆ อย่างเป็นกันเอง สร้างความสนุกสนานและบรรยากาศที่อบอุ่น ก่อนที่จะร่วมถ่ายภาพและร้องเพลงกับเด็กๆ ต่อไป เช่น เพลงสู้เพื่อแผ่นดิน และในความทรงจำ ที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประพันธ์เอง

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...