โปรดเกล้าฯพวงมาลาวางหน้าหีบศพ ส.ต.อ.เฉลิมพล

โปรดเกล้าฯพวงมาลาวางหน้าหีบศพ ส.ต.อ.เฉลิมพล

671

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ไปวางที่หน้าหีบศพ สิบตำรวจเอก เฉลิมพล คมขำ ซึ่งเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ป้อมหน้าสถานีตำรวจภูธรนาประดู่ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่สถานีตำรวจภูธร ดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 กำหนดพิธีรดน้ำศพ ณ วัดสุวรรณากร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพด้วย

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...