Daily Archives

มกราคม 16, 2019 | 20:44

นายกฯเช็กเยือนไทยครั้งแรกใน 45 ปีกระชับสัมพันธ์รอบด้าน

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กเยือนไทยเข้าพบหารือราชการกับนายกรัฐมนตรีไทยที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (16 มกราคม 2562) เวลา 17.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนายอันเดรย์ บาบิช นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก…

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนตชด.พีระยานุเคราะห์ 4

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 หมู่ที่ 4 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4…

บิ๊กตู่เยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ…

รัฐบาลเผยฝนหลวงได้ผลช่วยลดฝุ่นละอองย้ำต้องทำต่อเนื่อง

16 มกราคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังจากได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล และวางแผนระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาด้วยนั้น…

บิ๊กตู่ให้โอวาทวันครูสอนเด็กให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี

16 มกราคม 2562  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณครู บูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและการพัฒนาวิชาชีพครู รวมถึง…