สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนตชด.พีระยานุเคราะห์ 4

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนตชด.พีระยานุเคราะห์ 4

584

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 หมู่ที่ 4 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 เป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลผลิตประเภทผลไม้และถั่วเมล็ดแห้ง ปี 2560 พบว่าไม้ผลเพยงพอต่อการบริโภค ยกเว้นถั่วเมล็ดแห้งและถั่วมะแฮะไม่ผลผลิตเพียงพอ เพราะโรงเรียนมีพื้นที่ปลูกน้อย จึงให้ผู้ปกครองนักเรียนนำเมล็ดพันธ์ถั่วเขียวและถั่วมะแฮะกลับไปปลูกที่บ้านแล้วนำกลับมาจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มาช่วยสอนตัดผมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ทันตกรรมพระราชทาน ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มาทำการรักษาราษฎรในพื้นที่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไปมาลำบาก สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...