กรมอนามัย แนะการดูแลป้องกันเด็กเล็กจากฝุ่นละออง

กรมอนามัย แนะการดูแลป้องกันเด็กเล็กจากฝุ่นละออง

470

17 มกราคม 2562

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า เด็กเล็กเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ หากสัมผัสกับมลพิษทางอากาศในระดับสูงอาจมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังในระยะยาว เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางระบบประสาทและความสามารถทางปัญญาของเด็ก เนื่องจากปอดของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ ทำให้มีอัตราหายใจที่ถี่กว่า 

ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูพี่เลี้ยงควรดูแลเด็กและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

กรมอนามัย กำหนดแนวทางการดูแลเด็กเล็กสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูพี่เลี้ยง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน 

ดื่มน้ำสะอาด 6 – 8 แก้วต่อวัน 

เด็กที่มีโรคประจำตัวควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและสังเกตอาการ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออกให้รีบไปพบแพทย์

หากค่า PM2.5 อยู่ในระดับสีแดง (91 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ขึ้นไป ห้ามออกนอกบ้าน 

ปลูกต้นไม้เพื่อดักฝุ่นละอองและมลพิษอากาศ 

งดการเผาใบไม้ เผาขยะ 

ไม่ติดเครื่องยนต์เป็นเวลานานในบริเวณบ้าน 

ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดและเปิดพัดลมให้อากาศหมุนเวียน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...