สมเด็จพระเทพเสด็จฯมัสยิดบ้านเขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส

สมเด็จพระเทพเสด็จฯมัสยิดบ้านเขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส

709

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินลานเฟื่องฟ้า พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานแก่ทายาทผู้ล่วงลับ บ้านเขาตันหยง ร่วมกับคณะผู้นำศาสนาอิสลาม โดยมีนายสูไฮมี มาเกะ โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเขาตันหยง นำกรรมการมัสยิดบ้านเขาตันหยง ทายาทผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยง และราษฎรในพื้นที่ร่วมละหมาดฮายัต และกล่าวดุอาขอพรแก่บรรพบุรุษชาวบ้านเขาตันหยง

 

โดยสุสานลานเฟื่องฟ้าเป็นกุโบร์เก่า หรือสุสานของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่บ้านเขาตันหยงมาแต่โบราณ ภายหลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์จึงได้ปรับปรุงพื้นที่เป็นลานเฟื่องฟ้า และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานแก่บรรพบุรุษบ้านเขาตันหยงเป็นประจำทุกปี

ตลอดจนพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดสร้างมัสยิดบ้านเขาตันหยงให้ราษฎรในพื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สำหรับนำไปซ่อมแซมมัสยิดเป็นประจำทุกปี จากนั้นพระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้แทนเด็กเล็กชาย-หญิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง ซึ่งจัดขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแบ่งเบาภาระการดูแลของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยเรียน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...