อุตุฯเตือน20-21มค.สภาพอากาศปิดฝุ่นเพิ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อุตุฯเตือน20-21มค.สภาพอากาศปิดฝุ่นเพิ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

428

20 มกราคม 2562
กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งอากาศในช่วงเช้าวันนี้ อากาศลอยตัวไม่ดี มีสภาพอากาศปิด ลมสงบ ความเร็วลมส่วนใหญ่ต่ำกว่า 3.6 ก.ม./ช.ม. มีหมอกในตอนเช้า ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้ 20 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศในภาพรวม จากคำแนะนำ ของ กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ลักษณะเช่นนี้ จะทำให้ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดย

ข้อมูลจาก สถานีวัดคุณภาพอากาศของ คพ.และ กทม. บริเวณพื้นที่ริมถนน คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 18 สถานี พื้นที่ทั่วไป (ห่างจากริมถนนสายหลัก) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 9 สถานี

บริเวณมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 42 – 83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) เกินมาตรฐานในพื้นที่ กทม. คือ ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน , ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน , ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี , ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง , ริมถนนดินแดง เขตดินแดง , แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

มลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในเขตปริมณฑล ได้แก่ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.ตลาด อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.บางเสาธงอ.บางเสาธง สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร, ริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อ.เมืองสมุทรสาคร

คาดการณ์ ในวันพรุ่งนี้ (21 ม.ค.62) จากการพยากรณ์ และแบบจำลอง ของกรมอุตุนิยมวิทยา “การลอยตัวของอากาศจะไม่ดี สภาวะอากาศปิด และลมอ่อน มีมวลอากาศสะสมอยู่มาก” ส่งผลทำให้ ปริมาณฝุ่นละออง pm2.5 อาจเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ คพ. ได้ประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม และ ผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จ. ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง เช่น บก.จร. เพิ่มจำนวนจุดตรวจวัดรถยนต์ควันดำเป็น 20 จุด กทม. กวาดล้างถนนอย่างเข้มงวดทุกวัน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เร่งคืนพื้นที่ผิวจราจร ลดค่าบริการพื้นที่จอดแล้วจร ลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เพื่อดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละออง อย่างต่อเนื่อง

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...