วิษณุย้ำหลังประกาศพ.ร.ฎ.เลือกตั้งพรรคฯหาเสียงได้ทันที

วิษณุย้ำหลังประกาศพ.ร.ฎ.เลือกตั้งพรรคฯหาเสียงได้ทันที

517

23 มกราคม 2562

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าเมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ลงในราชกิจจานุเษกษาแล้ว

ทาง กกต.จะกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้ง ทั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ สถานที่รับสมัคร และอื่นๆ ภายใน 5 วัน พร้อมย้ำว่าหลังประกาศพระราชกฤษฎีกา พรรคการเมืองหาเสียงได้ทันที

สำหรับปัญหาที่บางพรรคการเมือง ยังไม่ได้ทำตามข้อกำหนดของ กกต.นั้น รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่า เป็นเรื่องของพรรคการเมือง ซึ่งคงไม่ส่งผลกระทบกับการเลือกตั้ง พร้อมย้ำว่า ตามกฎหมายแล้ว พรรคการเมืองจะต้องเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในส่วนของพรรค ซึ่งต้องเสนอชื่อดังกล่าวภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเลือกตั้ง โดยพรรคกการเมืองจะเสนอชื่อซ้ำกันไม่ได้ เพราะบุคคลสามารถลงนามยินยอมให้มีการเสนอชื่อได้เพียงพรรคเดียวเท่านั้น

โดยกกต. ประกาศแล้วให้วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง และเตรียมส่งรัฐบาลประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะใช้วันที่ 4-8 ก.พ. 2562 เป็นวันรับสมัคร ส.ส. และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 15 ก.พ.2562

สำหรับคนไทยในต่างแดนวันที่ 28 ม.ค.- 19 ก.พ. 2562 เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และการลงคะแนนนอกราชอาณาจักรจะอยู่ในระหว่างวันที่ 4-16 มี.ค.2562

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...