โปรดเกล้าฯพระราชทานเงินสร้างศูนย์รักษาโรคกระดูก

โปรดเกล้าฯพระราชทานเงินสร้างศูนย์รักษาโรคกระดูก

660

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกนะหม่อม ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา เชิญเงินพระราชทานจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ไปมอบแก่ มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมนายแพทย์ จำลอง บ่อเกิด อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเชิญไปสมทบการก่อตั้งศูนย์รักษาโรคกระดูกสันหลัง (Spine Unit) เพื่อให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง ได้เต็มขีดความสามารถ ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างครบวงจร ตั้งแต่แรกเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาล ได้รับการผ่าตัด การฟื้นฟูสมรรถภาพและออกจากโรงพยาบาลได้ ตลอดจนการติดตามผลในระยะยาว

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรที่ป่วยด้วยโรคกระดูกสันหลังในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงอย่างหาที่สุดมิได้

ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ นางวิมล พุทธมา อายุ 77 ปี ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ ราษฎรอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่เดินทางมาร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 และเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้รับบาดเจ็บ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนางวิมล พุทธิมา อย่างหาที่สุดมิได้

 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...