นายกฯร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบ61ปี

นายกฯร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบ61ปี

552

25 มกราคม 2562

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร  ครบรอบปีที่ 61 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร  อ.บ้านนา จ.นครนายก มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี  ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมพิธี

นายกฯรับการเคารพจากกองทหารกองเกียรติยศ พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 วางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน จากนั้น เข้าร่วมพิธิแสดงมุทิตาจิต แด่อดีตผู้บังคับบัญชา และครูอาจารย์   พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ให้ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562   และรางวัลจักรดาวสดุดี เพื่อเชิดชู ยกย่องศิษย์เก่าที่เสียสละชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ราชการประจำปี 2562

นายก กล่าวสดุดียกย่องผู้ที่ได้รับรางวัล  และขอให้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหาร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด  เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของทหารและตำรวจ ด้วยการสร้างเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ที่ให้ดีให้กับตนเอง และมีความภูมิใจในการทำหน้าที่ ซึ่งจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความสงบและสันติ สู่ความยั่งยืนในทุกมิติและทุกรูปแบบ

นายกฯ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า ให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนมีความสุข มีระเบียบวินัย มีความเจริญยั่งยืนสืบไป  ดังนั้น ทุกคนจะต้องมาช่วยกัน และร่วมมือกับรัฐบาล ในการเดินหน้าประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้อง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...