สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดรพ.เวชชารักษ์ ลำปาง

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดรพ.เวชชารักษ์ ลำปาง

998

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน ทันเวลา และเหมาะสมกับสภาพความพิการ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการการก่อตั้งโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เดิมคือ “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาคจังหวัดลำปาง” สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เริ่มให้บริการผู้ป่วยใน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อ “โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง” หมายถึงโรงพยาบาลที่เป็นสถานที่รักษาทางการแพทย์แห่งจังหวัดลำปาง

 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...