สมเด็จพระเทพฯทรงประกอบพระราชพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย

สมเด็จพระเทพฯทรงประกอบพระราชพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย

601

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม

 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธีฯ เสร็จแล้ว พระราชทานเงินพระราชานุเคราะห์แก่คณะพราหมณ์

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...