นายกฯลงพื้นที่สระบุรีพร้อมเป็นประธานมอบ ส.ป.ก4-01

นายกฯลงพื้นที่สระบุรีพร้อมเป็นประธานมอบ ส.ป.ก4-01

496

28 มกราคม 2562

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางไปจังหวัดสระบุรี  เพื่อพบปะประชาชน และเยี่ยมชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งเยี่ยมชมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พุแค “สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย” ซึ่งเป็นตัวอย่างโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” และเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใกล้ชุมชน ตามโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” ซึ่งได้พัฒนาพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับการให้บริการประชาชนในการศึกษาเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย

โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานสักขีพยานในการมอบ ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนให้แก่ราษฎร จำนวน 10 ราย เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีจะกล่าวพบปะกับประชาชน

เวลา 15.35 น. เยี่ยมชมศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค (ศูนย์รวมและจำหน่ายสินค้า OTOP ทั่วประเทศ) และศูนย์ฝึกอาชีพ OTOP ซึ่งเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ OTOP ครบวงจรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมเยี่ยมชมตลาดหัวปลี “ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง” (โครงการต้นแบบที่ดีในการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี) ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...