โปรดเกล้าฯเชิญพระราชกระแสชมเชยดาบตำรวจทำความดี

โปรดเกล้าฯเชิญพระราชกระแสชมเชยดาบตำรวจทำความดี

491

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้เชิญพระราชกระแสชมเชยดาบตำรวจ จตุรพร พูลเทพ ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้กระทำความดีแนะนำประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยและแนะนำผู้ใช้รถยนต์ให้คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่

เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญพระราชกระแสชมเชยวางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดาบตำรวจ จตุรพร พูลเทพ เข้ารับพระราชกระแสชมเชย พร้อมรับกระเช้าพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ดาบตำรวจจตุรพร พูลเทพ และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

โดยการแนะนำประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยและแนะนำผู้ใช้รถยนต์ให้คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่ ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ขับขี่ด้วยความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้ช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ และเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี สามารถลดความสูญเสียหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น

 

80%
Awesome
  • Design
Source Police Thailand News
Comments
Loading...